•  
    هماهنگی با باشگاه ها و تشکیل صندوق رفاه- هماهنگی با قصر بازی- هماهنگی جهت برگزاری همایش بزرگ مرداد ماه

    صورت جلسه کمیسیونهای تخصصی استانی 

    شماره: 94-3
    موضوع : هماهنگی با باشگاه ها و تشکیل صندوق رفاه- هماهنگی با قصر بازی- هماهنگی جهت برگزاری همایش بزرگ مرداد ماه
    مکان جلسه : دفتر سازمان زمان: 15:00 تا 00:00
    دبیر جلسه : کاوه متمادی
    دستور جلسه :

      هماهنگی با باشگاه ها و تشکیل صندوق رفاه- هماهنگی با قصر بازی- هماهنگی جهت برگزاری همایش بزرگ مرداد ماه

    حاضران در جلسه:

    حاضرین : آقایان: صرفجو- شیرجهانی- متمادی خانمها: مومن نژاد- علیزاده

     غائبین : مجیدی  

    چکیده:

    -        دریافت جواب به استخر اریکه گیلانیان و سروش ( خرید9000 تومان -  با کارت عضویت 10000)

    -        تصمیم ایجاد صندوق رفاه ( قرض الحسنه ) برای اعضای صنف

    -        از قرار هر عضو 1000000 ریال بصورت ماهیانه

    -        در مورد اردوی تفریحی تصمیم گرفته شد که تاریخ 18/03/94 به مقصد منطقه دوران در جاده پونل و تعداد افراد توسط خانم مومن نژاد تهیه گردد و بابت پرداخت هم شماره حساب خانم مومن نژاد به عنوان حساب مادر معرفی گردد.

    -        بررسی برگزاری همایش IT نیز معین گردید در جلسه بعد بررسی گردد.

    -        مسئول صندوق رفاه خانم علیزاده تعیین گردید.

     

    مصوبات این جلسه
    عنوان اقدام کننده مهلت اقدام وضعیت شرح
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گیلان می باشد.
مجری: پورتال سامان