• کمیسیون افتا
     
    ردیف نام و نام خانوادگی شاخه عضویت سمت
    1 سید هاشم برادران قوامی شرکت - فروشگاه - مشاور رئیس کمیسیون
    2 عقیل اکبرزاده کارشناس دبیر کمیسیون
    3 مصطفی برهان شرکت - مشاور عضو
    4 سیامک عدالتخواه شرکت عضو
    5 فرشید بخشی نژاد شرکت - مشاور عضو
    6 احمد مجیدی شرکت - مشاور عضو
    7 مجتبی اسداله زاده شرکت - کارشناس عضو
    8 ابراهیم رنجبر مشاور عضو
    9 فرامرز دهدار شرکت - فروشگاه عضو
    10 امید امیرخانی شرکت  عضو
    11 آمنه بهره مند شرکت - مشاور عضو
    12 پیمان قانع شرکت  عضو
    13 حسن علیخانی شرکت  عضو
    14 سیدعلی جوادپور فروشگاه عضو
    15 مقداد ربیع زاده کارشناس عضو
    16 مهران پوروهاب مشاور عضو

     

    برنامه جلسات

    جلسه 1: دوشنبه 97/12/06 ساعت 16/30 الی 18/30 - جلسه 2 : دوشنبه 97/12/20 ساعت 16 الی 18/30 

    جلسه 3 : دوشنبه 98/01/26 ساعت 16/45 الی 18/15 - جلسه 4 : دوشنبه 98/02/09 ساعت 16/45 الی 18/15

    جلسه 5 : دوشنبه 98/02/23 ساعت 16/45 الی 18/15- جلسه 6 : دوشنبه 98/03/06 ساعت 16/45 الی 18/15 

    جلسه 7 : دوشنبه 98/03/20 ساعت 16/45 الی 18/15- جلسه 8 : دوشنبه 98/04/03 ساعت 16/45 الی 18/15 

    جلسه 9 : دوشنبه 98/04/17 ساعت 16/45 الی 18/15- جلسه 10 : دوشنبه 98/04/31 ساعت 16/45 الی 18/15 

    جلسه 11 : دوشنبه 98/05/14 ساعت 16/45 الی 18/15- جلسه 12 : دوشنبه 98/05/28 ساعت 16/45 الی 18/15 

    جلسه 13 : دوشنبه 98/06/11 ساعت 16/45 الی 18/15- جلسه 14 : دوشنبه 98/06/25 ساعت 16/45 الی 18/15 

    فهرست جلسات آتی
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    فهرست جلسات برگزار شده
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    تعیین خط مشی و مشخص نمودن شرایط و ضوابط جلسات ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ 17:00 تا 18:30
    برنامه ریزی جلسه ی افتای استانی و بررسی چالش های حوزه ... ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ 16:45 تا 18:15
    تشکیل کمیسیون ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ 16:30 تا 18:30
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گیلان می باشد.
مجری: پورتال سامان